An toàn thực phẩm

Tiền Giang: Tăng cường công tác giám sát chất lượng an toàn thực phẩm tại các chợ

Trong đợt bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã tiến hành test nhanh để giám sát chất lượng an toàn thực phẩm với hơn 400 mẫu thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh; nâng tổng mẫu test nhanh từ đầu năm 2021 đến thời điểm này hơn 1,6 nghìn mẫu.