Ban Chỉ đạo 389/TG

Nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Chiều ngày 22/02/2024, Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389/TG được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.