Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025