Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và Công ty Xăng dầu Tiền Giang ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.