Tọa đàm “Vận dụng công tác dân vận và phát huy dân chủ trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp của công chức QLTT”