Ngày 20/01/2021, Ban Chỉ đạo 389/TG tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.