Tiền Giang: Tổ chức tiêu hủy gần 2 nghìn đơn vị sản phẩm hàng giả