STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý III năm 2021 733/TB-CQLTT 11/10/2021
2
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 (lần 2) của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang
Năm 2021 211/QĐ-CQLTT 04/10/2021
3
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý I năm 2021 205/TB-CQLTT 04/09/2021
4
Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Năm 2020 155/TB-CQLTT 26/03/2021
5
Công bố công khai dự toán ngân sách
Năm 2021 22/QĐ-CQLTT 01/02/2021
6
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
2019 166/QĐ-CQLTT 30/12/2020
7
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020
2020 18/QĐ-CQLTT 20/11/2020
8
Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2020
2020 100/QĐ-CQLTT 02/11/2020
9
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
Quí IIII năm 2020 536/TB-CQLTT 08/10/2020
10
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 346/TB-CQLTT 14/07/2020
11
Công khai quyết toán ngân sách
2019 56/QĐ-CQLTT 18/05/2020
12
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
Quí I năm 2020 14/04/2020
13
Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách
2019 150/CQLTT-TCHC 30/03/2020
14
Công khai số liệu dự toán ngân sách
2020 40/QĐ-CQLTT 12/03/2020