Đảng bộ

Nâng cao trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết đã đề ra.