Đảng bộ

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Sau Đại điểm Chi bộ 8 trực thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vào ngày 20/7/2022, 07 chi bộ còn lại đã tổ chức đồng loạt Đại hội trong tháng 8/2022. Đến nay, 8/8 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025.