Đảng bộ

Tiền Giang: Tham dự Hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng ngày 18/10/2022, Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII do đồng chí Nguyễn Văn Danh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Tại điểm cầu Hội trường Cục QLTT, toàn thể cấp ủy, đảng viên Đảng bộ Cục tham dự.