Đảng bộ

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)

Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng đầu tiên của quần chúng công nông ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam, là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “Pho lịch sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, là một trong những trang tiêu biểu nhất của khí phách anh hùng muôn thuở của dân tộc Việt Nam. Phong trào cách mạng 1930-1931 đã đào tạo cho cách mạng nước ta một đội ngũ cán bộ rất lớn, vững vàng qua thử thách ác liệt trong cuộc chiến sống mái với kẻ thù của giai cấp và của dân tộc. Xô Viết Nghệ Tĩnh đã để lại cho Đảng tao bài học về xây dựng khối liên minh công nông vững chức dưới sự lãnh đạo của Đảng.