Hoạt động

Tiền Giang: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang triển khai đợt học tập, sinh hoạt chính trị, tư tưởng và tuyên truyền về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.