Hoạt động P,C Covid-19

Tất cả công chức, người lao động Cục QLTT tỉnh Tiền Giang được xét nghiệm SARS-CoV-2

Đây là lần xét nghiệm tầm soát định kỳ đầu tiên cho 100% công chức, người lao động đang làm việc tại Cục QLTT tỉnh Tiền Giang theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; nhằm góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.