Kiểm tra, kiểm soát

Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trong kinh doanh thực phẩm tại Tiền Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra 130 vụ, phát hiện 118 vụ vi phạm, đã xử lý 113 vụ, thu phạt gần 250 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 90 triệu đồng.