Lịch tiếp công dân

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
 Thông báo số 08/TB-CQLTT
05-01-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
 Thông báo số 267/TB-Đ1
30-09-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
 Thông báo số 189/TB-Đ3
28-09-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
Thông báo số  222/TB-Đ5
28-09-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
 182/TB-Đ4
27-08-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
 233/TB-Đ1
26-08-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
 Thông báo số 152/TB-Đ4
29-07-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
Thông báo số 202/TB-Đ1
29-07-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
 Thông báo số 164/TB-Đ5
27-07-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
Thông báo số 161/TB-Đ1
30-06-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 28 văn bản)