Chi tiết văn bản

 Thông báo về tiếp công dân tháng 9 năm 2020 Của Lãnh đạo Đội QLTT số 1