chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TIỀN GIANG

Địa chỉ: Số 176, đường Nguyễn Huệ, phường 7, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại: 073 3876 649

Fax: 073 3874 867

Email: tchc.qltt@tiengiang.gov.vn

Website: https://tiengiang.dms.gov.vn/