Ngành Quản lý thị trường

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
 Thông tư số 27/2020/TT-BCT
30-09-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
Thông tư 35/2018/TT-BCT
12-10-2018
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
3
Nghị định Số: 148/2016/NĐ-CP
04-11-2016
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
4
Pháp lệnh 11/2016/UBTVQH13
08-03-2016
Thông tin nhanh văn bản Tải về Tải về
( Tổng số : 4 văn bản)