phối hợp

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang ký kết Chương trình phối hợp với Công ty Xăng dầu Tiền Giang

Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TCQLTT-TĐXDVN ngày 03/7/2020 giữa Tổng cục QLTT và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; chiều ngày 17/9/2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và Công ty Xăng dầu Tiền Giang tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác quản lý thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.