Tuyên truyền pháp luật

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá

Ngày 20/11/2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp với Văn phòng đại diện BRITISH-AMERICAN TOBACCO MARKETING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá.