Tuyên truyền pháp luật

Tiền Giang: Tuyên truyền, phát 15.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về hàng giả”

Triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã biên soạn, in 15.000 tờ gấp “Một số quy định pháp luật về hàng giả” để tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.