Văn bản quy phạm pháp luật

# Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1
Nghị định số 33/2022/NĐ-CP
27-05-2022
Thông tin nhanh văn bản Tải về
2
 Quyết định số 75/QĐ-CQLTT
25-03-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
3
 Quyết định số 67/QĐ-CQLTT
19-03-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
4
 24/QĐ-CQLTT
03-02-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
5
19/QĐ-CQLTT
21-01-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
6
 15/QĐ-CQLTT
19-01-2021
Thông tin nhanh văn bản Tải về
7
15/2020/TT-BTC
23-03-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
8
31/2020/NĐ-CP
05-03-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
9
19/2020/NĐ-CP
12-02-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
10
15/2020/NĐ-CP
03-02-2020
Thông tin nhanh văn bản Tải về
( Tổng số : 30 văn bản)

MENU VĂN BẢN