Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, bảo quản, xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành hành chính tại Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

MENU VĂN BẢN