Đoàn thể

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021

Ngày 31/12/2020, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng chủ trì Hội nghị.