Ban Chỉ đạo 389/TG

Tiền Giang: Giám sát tiêu hủy hơn 70 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Toàn bộ số lượng thuốc lá nhập lậu có quyết định thi hành án được tiêu hủy vào sáng ngày 14/3/2023 tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.