Ban Chỉ đạo 389/TG

Tiền Giang: Tham dự họp trực tuyến 13 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chiều ngày 28/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã làm việc tại điểm cầu UBND thành phố Cần Thơ và kết nối trực tuyến với điểm cầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.