Xây dựng lực lượng

Tiền Giang: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang phối hợp Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 vào chiều ngày 29/12/2022 tại Hội trường Cục. Ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng chủ trì Hội nghị.