Xây dựng lực lượng

Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về thương mại điện tử

Thực hiện kế hoạch công tác thương mại điện tử năm 2024, ngày 22/3/2024 Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực thương mại điện tử cho công chức của Cục.