Hoạt động

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đây là yêu cầu được đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.