Kiểm tra, kiểm soát

Tạm giữ gần 1,2 nghìn bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại

Từ nguồn thông tin do cơ sở cung cấp, qua thẩm tra, xác minh thông tin là có căn cứ. Ngày 02/3/2021, Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra đột xuất Cửa hàng tạp hóa tại khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.