Chính sách

Một số lưu ý về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Ngày 16/04/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.