Lưu ý khi áp dụng hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm về nhãn hàng hóa

Theo quy định hiện nay, khi xử phạt một số hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; trước đây, trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm thì mới áp dụng biện pháp này.

Thời điểm trước ngày 01/01/2022, khi xử phạt các hành vi vi phạm về nhãn hàng hóa theo Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa bên cạnh hình thức bị phạt tiền, chỉ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 đến 03 tháng trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
Tuy nhiên, ngày 30/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử; có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

 

Công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang thực hiện tuyên truyền pháp luật

Trong đó, có quy định hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề kể cả trong trường hợp vi phạm lần đầu. Cụ thể, các hành vi kinh doanh hàng hóa không có nhãn; không có nhãn gốc hoặc có nhãn gốc nhưng ghi không đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc hoặc bị thay đổi; có nhãn, kể cả nhãn gốc hoặc nhãn phụ đối với hàng hóa nhập khẩu bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch thông tin về hàng hóa; gian lận về thời hạn sử dụng; hàng hóa đã quá hạn sử dụng…
Để đảm bảo chấp hành đúng quy định pháp luật trong kinh doanh, các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhất là những ngành nghề kinh doanh có điều kiện như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, dược… cần kiểm tra thật kỹ nhãn hàng hóa trong quá trình kinh doanh. Nếu vi phạm các hành vi nêu trên thì ngoài việc bị phạt tiền còn bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề từ 01 đến 03 tháng. Điều này ảnh hưởng đến quá trình mua bán của các tổ chức, cá nhân vì khi bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì cơ sở không đủ điều kiện để hoạt động.

Đội QLTT số 6
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận