Từ ngày 01/01/2026, nhãn thực phẩm bao gói sẵn phải ghi thông tin giá trị năng lượng

Nội dung này được quy định cụ thể tại Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.

Kể từ ngày 15/02/2024, Thông tư này có hiệu lực thi hành và có một số quy định mới đáng lưu ý như sau:

Về phạm vi điều chỉnh, Thông tư số 29/2023/TT-BYT hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng và lộ trình thực hiện đối với thực phẩm bao gói sẵn được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Thông tư không điều chỉnh đối với nguyên liệu, thực phẩm không bán trực tiếp cho người tiêu dùng, bao gồm cả đá thực phẩm; thực phẩm có một thành phần nguyên liệu duy nhất; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai (bao gồm cả loại chỉ bổ sung CO2 và/hoặc hương liệu); muối thực phẩm, muối tinh; giấm ăn và các chất thay thế cho giấm bao gồm cả loại chỉ bổ sung hương liệu; hương liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; men (enzym) thực phẩm; chè, cà phê không chứa thành phần bổ sung khác trừ phẩm màu, hương liệu; thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đồ uống có cồn; thực phẩm quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP; thực phẩm do cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ sản xuất.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm thì phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 29/2023/TT-BYT.

Việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Tuân thủ quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, pháp luật về an toàn thực phẩm có liên quan. Bảo đảm chính xác, không gây ra cách hiểu sai lệch, nhầm lẫn về giá trị dinh dưỡng của sản phẩm thực phẩm. Thông tin thành phần, giá trị dinh dưỡng trên nhãn sản phẩm thực phẩm phải dễ nhận biết, dễ hiểu và không tẩy xóa được.

Về nội dung ghi, đối với thực phẩm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng sau: Năng lượng; chất đạm; carbohydrat; chất béo; natri. Riêng nước giải khát, sữa chế biến cho thêm đường quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và thực phẩm cho thêm đường khác thì thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng này và đường tổng số. Còn với thực phẩm được chế biến dưới hình thức chiên rán thì thực hiện ghi 05 thành phần dinh dưỡng này và chất béo bão hòa.

Lưu ý, đối với các thực phẩm không chứa hoặc có chứa thành phần dinh dưỡng nêu trên nhưng giá trị dinh dưỡng của thành phần đó nhỏ hơn giá trị quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 29/2023/TT-BYT thì không bắt buộc phải ghi thành phần dinh dưỡng đó trên nhãn thực phẩm.

Cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng: Thông tin về giá trị năng lượng được tính bằng ki-lô-ca-lo (kcal); thông tin về hàm lượng chất đạm, carbohydrat, chất béo, chất béo bão hòa, đường tổng số được tính bằng gam (g); thông tin về hàm lượng natri được tính bằng miligam (mg). Thông tin các thành phần dinh dưỡng được biểu thị trong 100g hoặc 100ml thực phẩm hoặc trong một khẩu phần ăn đã được xác định hàm lượng trên nhãn hoặc theo mỗi phần đóng gói khi số phần trong bao gói đó được công bố.

Tổ chức, cá nhân có thể biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu đối với các thành phần dinh dưỡng. Trường hợp tổ chức, cá nhân tự nguyện biểu thị thêm phần trăm (%) giá trị dinh dưỡng tham chiếu thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục II của Thông tư số 29/2023/TT-BYT.

Giá trị dinh dưỡng của các thành phần dinh dưỡng phải được thể hiện bằng số, đầy đủ các thành phần dinh dưỡng, thông tin về giá trị dinh dưỡng theo quy định trên nhãn thực phẩm; thể hiện ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định và tuân thủ nguyên tắc ghi. Giá trị khoảng dung sai của các thành phần dinh dưỡng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP.

Về lộ trình thực hiện: Chậm nhất đến ngày 31/12/2025, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm để lưu thông tại Việt Nam thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 29/2023/TT-BYT phải thực hiện việc ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư này. Từ ngày 01/01/2026, các tổ chức, cá nhân không được sản xuất, in ấn, nhập khẩu và sử dụng nhãn không đúng theo quy định tại Thông tư này.

Thực phẩm có nhãn chưa ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng theo quy định lại Thông tư này đã được sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, lưu thông tại Việt Nam trước ngày 01/01/2026 thì được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến hết hạn sử dụng ghi trên nhãn thực phẩm đó.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận