Hoạt động

Quyết liệt, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19

Cùng cả nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tiền Giang đã tích cực tham gia, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.