Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 09/8/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 35/2018/TT-BCT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường (gọi tắt là Thông tư số 35) cho toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường. Đây là lần thứ 2 Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn Thông tư nầy.