Hoạt động

Tiền Giang: 02 đảng viên dự bị được công nhận đảng viên chính thức

Chi bộ 7, 8 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức và trao thẻ đảng viên cho 02 đảng viên dự bị thông qua sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 3 vào ngày 08/3/2023.