Hoạt động

Cảnh báo trường hợp mạo danh công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Hiện nay, xảy ra tình trạng một số đối tượng mạo danh công chức Cục QLTT tỉnh Tiền Giang để lừa đảo, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh lực lượng QLTT.