Hoạt động

Tiền Giang: Tổ chức tập huấn về nghiệp vụ kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính

Sáng ngày 27/10/2022, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho toàn thể công chức Cục theo kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.