Hoạt động

Tiền Giang: Tổ chức ôn tập và đánh giá thử về chuyên môn, nghiệp vụ cho 14 công chức là Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT

Ngày 28/5/2021, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức ôn tập, thảo luận, giải đáp thắc mắc và đánh giá thử về chuyên môn, nghiệp vụ trực tiếp trên phần mềm trên máy vi tính đối với 14 công chức là Lãnh đạo các Phòng, Đội QLTT.