Hoạt động

Tăng cường công tác phối hợp giữa Cục QLTT và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang

Cục QLTT và Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang đã trao đổi, thống nhất những nội dung phối hợp trong thời gian tới và sẽ xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao.