Kiểm tra, kiểm soát

Tiền Giang: Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra chuyên đề Tết Trung thu 2023

Kết thúc đợt kiểm tra, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra 30 vụ, phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm, thu phạt gần 35 triệu đồng.