Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 5 xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm nhãn

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Đội Quản lý thị trường số 5 (thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang) tiến hành kiểm tra đột xuất 31 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Cái Bè và Cai Lậy.