Kiểm tra, kiểm soát

Phát hiện 01 trường hợp vi phạm về điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Chợ Gạo, Tiền Giang

Đội QLTT số 6, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý 01 Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh được cấp đã hết hiệu lực.