Kiểm tra, kiểm soát

Tiền Giang: Xử phạt 01 cơ sở có nhiều hành vi vi phạm trong kinh doanh phân bón

Cơ sở này đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang xử phạt gần 70.000.000 do thực hiện 03 hành vi vi phạm về niêm yết giá, buôn bán phân bón giả, không đảm bảo chất lượng.