Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang: Kết nạp 02 quần chúng vào Đảng

Chiều ngày 14/01/2022, Chi bộ 7, 8 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Thị Hải Yến. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục và toàn thể đảng viên các chi bộ này.

Qua thời gian học tập, phấn đấu, rèn luyện quần chúng ưu tú Nguyễn Ngọc Phương Thảo công tác tại Phòng Tổ chức – Hành chính và Nguyễn Thị Hải Yến công tác tại Phòng Thanh tra – Pháp chế, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vinh dự được Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh quyết định kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng thời, Đảng ủy Khối giao các Chi bộ 7, 8 thuộc Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên theo quy định tại Điều lệ Đảng. Đây là niềm tự hào của các đảng viên mới, của chi bộ và Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng, đứng trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo và Nguyễn Thị Hải Yến tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, xứng đáng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Các đồng chí Bí thư các chi bộ 7, 8 tiến hành phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên; phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ các đảng viên mới trong thời gian dự bị.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang trân trọng chúc mừng và mong muốn 02 đảng viên mới thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của đảng viên, chấp hành nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm; tự giác học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các Chi bộ 7, 8 cần tạo điều kiện để các đảng viên mới phát huy năng lực, sở trường của mình; thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các đồng chí này hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian dự bị để được công nhận đảng viên chính thức theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo nhận Quyết định kết nạp Đảng

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến nhận Quyết định kết nạp Đảng

Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy Cục phát biểu tại buổi Lễ

Các đảng viên mới nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy Cục

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phương Thảo chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Chi bộ 7

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến chụp ảnh lưu niệm cùng đảng viên Chi bộ 8

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận