Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đây là yêu cầu được đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị diễn ra vào chiều ngày 02/6/2023 với sự tham dự của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc, toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang và phóng viên báo, đài đến dự, đưa tin. Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

Đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX trong nửa nhiệm kỳ vừa qua có nhiều thuận lợi do kế thừa và phát huy những ưu điểm của nhiệm kỳ trước; nhiều quy định mới trong công tác xây dựng Đảng được ban hành và triển khai thực hiện thống nhất. Song vẫn còn gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nhất là dịch Covid-19; tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là trong môi trường thương mại điện tử tác động đến việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện cơ bản đạt và vượt 10 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023. Đặc biệt, về thực hiện kế hoạch công tác năm; học tập nghị quyết của Đảng; kiểm tra, giám sát; kết nạp đảng viên; thực hiện mô hình “Xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại”; tỷ lệ đảng viên, tập thể chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm…

Phó Bí thư Đảng ủy Huỳnh Văn Nguyện thông qua

dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

Các mặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, tổ chức đảng và đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo vệ chính trị nội bộ; lãnh đạo đoàn thể… đều được chú trọng và có chuyển biến tích cực.

Với những nỗ lực, phấn đấu của tập thể trong nửa nhiệm kỳ qua giúp cho Đảng bộ Cục QLTT hàng năm luôn được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được Đảng ủy Khối khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Và điều đáng tự hào là Đảng ủy đã lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Tiền Giang liên tục 02 năm liền 2021-2022 là Cục QLTT xuất sắc nhất trong cả nước.

Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm

Các đại biểu dự Hội nghị đã mạnh dạn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, khuyết điểm trong nửa nhiệm kỳ qua. Cụ thể, kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát; việc quán triệt, triển khai văn bản cấp trên vẫn chưa đạt hiệu quả mong muốn. Một số đảng viên, công chức chưa chủ động, chậm đổi mới, sáng tạo trong tham mưu, thực hiện công việc được giao; chưa tự giác trong tham gia phát biểu ý kiến, tự phê bình và phê bình.

Bí thư Chi bộ 3 Lê Văn Hùng tham gia thảo luận

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội cả nhiệm kỳ. Đó là, lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; giải quyết hài hòa, thấu đáo các kiến nghị, đề xuất, phản ánh. Phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, trung thực, khách quan trong phân công, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, công chức. Tăng cường trách nhiệm nêu gương trong hoạt động của cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết cả nhiệm kỳ

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, tập thể Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sẽ thường xuyên rà soát, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Trong đó, xác định, đề cao vai trò, trách nhiệm bí thư chi bộ trong tổ chức để đảng viên tham gia đầy đủ, học tập nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc định hướng, xử lý các vấn đề phát sinh và chịu trách nhiệm chính nếu để xảy mất đoàn kết nội bộ, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sai phạm của đảng viên.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với công tác tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Tổ chức học tập chuyên đề hàng năm đạt hiệu quả, cụ thể nội dung thực hiện thành từng tháng; hướng dẫn, tổ chức cho 100% đảng viên xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch cá nhân và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Đảm bảo cuối mỗi năm có ít nhất 90% đảng viên thực hiện đạt yêu cầu các tiêu chí mô hình của Đảng bộ; kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên, phấn đấu từ nay đến hết nhiệm kỳ kết nạp thêm ít nhất 02 quần chúng vào Đảng. Tăng cường công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát phải phát huy được trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cấp ủy chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ này. Đảm bảo hoàn thành 100% chương trình hàng năm; kịp thời phát hiện, phòng ngừa sai phạm.

Đối với đoàn thể, Đảng ủy lãnh đạo Công đoàn tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên; đa dạng hình thức tổ chức phong trào; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, chủ động, sáng tạo thực hiện đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của nhiệm kỳ, xây dựng Đảng bộ Cục QLTT trong sạch, vững mạnh.

01 tập thể và 05 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022 được Đảng ủy Cục khen thưởng

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang

Bình luận