Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

“Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022” là nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, được Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức vào chiều ngày 21/6/2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đặc biệt, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động.

Phó Bí thư Đảng ủy Huỳnh Văn Nguyện thông qua

dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm thực hiện tốt; đã kết nạp 02 quần chúng vào Đảng, đưa vào diện cảm tình Đảng 02 quần chúng; 01 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; tạo điều kiện cho 28 lượt đảng viên, công chức tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ...

Các mặt công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Đ/c Phùng Minh Mẫn, Bí thư Chi bộ 1 phát biểu

Song song đó, Đảng ủy Cục đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; số vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm soát thị trường đạt gần 60% so với kế hoạch; số thu nộp ngân sách nhà nước gần 87% so với chỉ tiêu năm 2022; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt trên 50% kế hoạch năm 2022.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, nhìn nhận các hạn chế, thiếu sót, đề xuất các giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát...

Đ/c Nguyễn Văn Thuận, Phó Bí thư Chi bộ 8 phát biểu

Đồng chí Đỗ Văn Phước, Bí thư Đảng ủy yêu cầu Bí thư các chi bộ trực thuộc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, linh hoạt triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

Bí thư Đảng ủy Đỗ Văn Phước chỉ đạo Hội nghị

Tập trung chuẩn bị chu đáo văn kiện, nhân sự và tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2025; xác định các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là Bí thư các chi bộ trực thuộc; đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh Tiền Giang

Bình luận