* Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 18/9/2020

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển vào buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 20/8/2020 đến hết ngày 18/9/2020. địa chỉ: số 174-176, Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại: 0273 3876 649. Đầu mối tiếp nhận hồ sơ: ông Lê Anh Dũng, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0915 76 39 39; ông Huỳnh Thanh Phong, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 0902 70 59 68.
Xem chi tiết tại đây: https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/tong-cuc-qltt-tuyen-dung-cong-chuc-%C4%91ot-2-va-%C4%91ot-3-nam-2019-23190-7.html
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang