* Tài liệu tham khảo thi tuyển công chức Tổng cục QLTT đợt 2, 3 năm 2019

.
Phòng Tổ chức - Hành chính