* Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng Công chức đợt 2 và đợt 3 năm 2019

Tổng cục QLTT vừa có Thông báo về việc Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 Kỳ thi tuyển dụng công chức đợt 2 và đợt 3 năm 2019.
https://dms.gov.vn/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/trieu-tap-thi-sinh-du-thi-vong-1-ky-thi-tuyen-dung-cong-chuc-%C4%91ot-2-va-%C4%91ot-3-nam-2019-25331-7.html