* Triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2019

Hội đồng thi nâng ngạch công chức Bộ Công Thương năm 2019 vừa có thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

Xem chi tiết tại đây!

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang